top of page

Stresscoaching

Counseling

Med stresscoaching får du et evidensbaseret og individuelt tilrettelagt forløb, der er udviklet til behandling af stresstilstande. Fokus er på udredning, målsætning, stressreduktion og viden. Stresscoaching består af individuelle samtalesessioner, som sætter fokus på at kortlægge stressorer, vurdere stressniveau (fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt), psykoedukation om hvordan stress påvirker krop og sind, samt hjælp til at håndtere stressorer og reducere stressniveauet med konkrete redskaber. Forløbet udføres af en autoriseret psykolog med mange års erfaring med behandling af stressramte.

 

Forebyggelsespakke (5 sessioner) kr 6.525,-

Denne pakke anbefales til dig som oplever at være presset og som ønsker at få konkrete redskaber til at monitorere dit begyndende stress og forebygge stress fremadrettet.

 

 

Håndteringspakke (10 sessioner) kr 13.050,-

Denne pakke anbefales til dig som oplever at være stresset, herunder også oplever belastning af fysiske-, psykiske- eller adfærdsmæssige stresssymptomer.

 

Priser er opgivet eks. moms og kørselstid

bottom of page