top of page

Rådgivning om belysning

"Trivselslys", "human belysning" - eller slet og ret "god belysning"

 

Vi tilbyder belysningsrådgivning til: 

  • Valg  af de rigtige energibesparende armaturer, lamper og lyskilder

  • Placering og indretning med lys

  • Test for flimmer i LED og lysstofrør

  • Indrette til medarbejdere med særlige behov

Lys kan bruges på mange forskellige måder, såvel kunstfærdigt, som til at skabe hyggelige rammer og optimale arbejdsbetingelser – lige som det også påvirker vores adfærd og humør. 

Belysning er en del af det, alt for ofte, glemte indeklima. Lyset, luftkvaliteten og lydniveauet, danner nogle helt basale rammer når der skal løses en opgave, eller vi skal trives i vores hjem. Hvis ikke der er godt lys, god luft kvalitet og rimeligt lydniveau – skal man kompensere for det.


Det betyder at der er mindre fokus tilbage til opgaverne, eller at vi ikke trives. Der er større risiko for fejl i opgaveudførelsen når der er en fysisk kronisk belastning i at skulle kompensere for unødige gener.

Man kan sammenligne det med at bede en sprinter løbe om at løbe 100 m, og samtidigt mene at han bør kunne gøre det på samme tid uanset om han løber i sand eller på asfalt. De rammer man bliver stillet når man skal løse en opgave betyder meget for resultatet og menneskets velbefindende. Lys er til for at vi skal kunne se, ikke gøre det svært at se.  

Hvorfor er der ikke fokus på belysningen, når rigtig belysning betyder, at man bruger mindre tid på opgaverne, får færre fejl, og man trives bedre og belastes mindre?​ Det skyldes at hjernen er så god til at kompensere, at problemet bliver usynligt. Mennesket kan ganske enkelt ignorere dårligt lys – dog kun til en hvis grænse. Nogle gange er det så grelt at der opstår hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Stadigt kan det dog være svært for medarbejderen at sætte fingeren på hvad problemerne skyldes.  
 

Med belysningen ender det ofte med at der udelukkende er fokus på energibesparelser. Det er ærgerligt nu det er så vigtigt for såvel den enkelte, stemningen, og som generelt for ordenlig udnyttelse af arbejdskraften. 

Få hjælp til god indretning med lys.

bottom of page