top of page

APV

Arbejdspladsvurderingen, APV, er lovpligtig for alle virksomheder med ansatte og skal udføres minimum hvert 3 år, eller ved større ændringer i virksomheden. Den har til formål at bevidstgøre virksomhederne om at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssigt forsvarligt.

I kan selv vælge hvilken metode I vil vil bruge til at lave en APV. De to mest populære metoder er dialogmøder og online spørgeskema.

Online APV

Online APV, er et spørgeskema der ligger på nettet, og medarbejderne får tilsendt et link der kun kan besvares en gang. Alle besvareserne samles i en APV rapport og handleplanen på den, udarbejdes efterfølgende af ledelsen.

Fordelen ved Online APV er at det er tidsbesparende, ulempen er at der bredt afdækkes mange emner som ikke prioriteres af medarbejderne.

Dialogmøde/workshop

På et APV-møde afdækker medarbejderne hvilke udfordringer der er i virksomhedens arbejdsmiljø, prioriterer dem og kan komme med løsningsforslag. Fordelen ved APV-møder er at medarbejderne vælger de vigtigste emner der skal arbejdes med og kan komme med løsningsforslag. Ulempen er, at det er tidskrævende.

Online APV til Virksomheder under 10 ansatte

Find Arbejdstilsynets værktøj til gratis online APV her (gennem nem-id)

Gratis APV værktøj

APV-møde, 3 timer, 12 personer

Vi kommer ud til Jer og afholder et struktureret dialogmøde. Der bruges en simpel kortlægning og prioriterings metode og medarbejderne kommer med løsningsforslag. Handleplanen kan laves i forbindelse med mødet, hvis ledelsen vælger at deltage. 

APV dialogmøde

Online APV til Virksomheder ml. 10-1000 ansatte

Vi afholder formøde, laver tilpasset online spørgeskema APV-rapport der bredt hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer virksomheden skal arbejde videre med og afholder et vejledende handleplansmøde. 

Online APV

APV-workshop, 3 timer, 50 personer

Vil i hellere lave en stor workshop end mange små møder? Så kan  I vælge en workshop, hvor medarbejderne arbejder aktivt i grupper med at kortlægge og prioritere de arbejdsmiljømæssige udfordringer. 

APV workshop
bottom of page