top of page

Ergonomisk vurdering af arbejdet

Ergonomisk vurdering af arbejdet

Ydelse

Ergonomisk Vurdering

Pris

kr. 1450,- i timen

En ergonomisk vurdering af arbejdsgange, indretning, produktion og montørarbejde, giver Jer overblik over Jeres udfordringer og gode løsningsforslag til at forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø.

Besøg

Virksomheden vil oftest vælge at få besøg af en rådgiver der gennemgår arbejdspladsen/opgaven og laver en analyse over belastninger. Medarbejdere/ledere inddrages i udarbejdelsen af forskellige løsningsforslag.

Rapport

Efterfølgende ønsker de fleste virksomheder en rapport over belastninger og løsningsforslag. 

Priser er opgivet eks. moms og kørsel

bottom of page