top of page

Ergonomisk rådgivning

Ergonomisk oplæg og individuelle gennemgange

Foredrag om ergonomi

Ydelse

Foredrag

Gennemgang

Priser

kr. 3.000,-

kr. 200.-

Undgå at få smerter og hold Jer sunde og raske i hverdagen. Bestil et spændende ergonomisk oplæg på en time hvor I lærer at:

 • Passe på ryggen

 • Holde brusken sund og rask

 • Undgå muskelsmerter

 • At indrette arbejdspladsen

 • Variere dine arbejdsstillinger

 • Bruge div. udstyr/hjælpemidler

 • Indstille inventar

 • Pausegymnastik og udstrækning

Efterfølgende kan I nemt få at fysioterapeuten forbi de medarbejdere der har yderligere brug for hjælp til indstillinger. I skal regne med en pris på 200 kr. pr medarbejder.   

Individuel gennemgang

Pris

kr. 300,-

Image by Luis VIllafranca
Forebyg at medarbejderne får smerter med en ergonomisk kontorgennemgang.

Hver medarbejder får besøg ca. 20 min.

Ved besøget bliver der gennemgået: 
 

 • Indstillinger af inventar

 • Arbejdsstillinger

 • Indretning

 • Belysning

 • Støj

 • Organisering af arbejdet

 • Gode øvelser

En ergonomisk gennemgang bliver altid værdsat af medarbejderne, der ofte er bevidste om belastningerne ved arbejdet, men mangler af få de vigtigste retningslinjer for ikke at tage skade.

Ydelse

Gennemgang

Medarbejder med smerter

Av min ryg.jpg

Ydelse

Gennemgang

Pris

kr. 1.500,-

Har man først fået smerter er det vigtigste, at få analyseret, hvorfor de er opstået og hvordan det kan afhjælpes. Meget behandling ender som symptombehandling hvis ikke den underliggende årsag til smerterne er afdækket og afhjulpet.

Besøg

Få en times besøg af en fysioterapeut, der afdækker årsagen til smerterne og rådgiver om hvordan de afhjælpes.

Rapport

Efterfølgende udarbejdes en rapport med anbefalingerne, som sendes til medarbejderen.

Ergonomisk vurdering af arbejdet

Image by Ahsan S.

Ydelse

Timepris

Pris

kr. 795,-

En ergonomisk vurdering af arbejdsgange, indretning, produktion og montørarbejde, giver Jer overblik over Jeres udfordringer og gode løsningsforslag til at forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø.

Besøg

Virksomheden vil som oftest få besøg af en rådgiver der gennemgår arbejdspladsen/opgaven og laver en analyse over belastninger. Medarbejdere/ledere inddrages i udarbejdelsen af forskellige løsningsforslag.

Rapport

Efterfølgende ønsker de fleste virksomheder en rapport over belastninger og løsningsforslag. 

Ergonomi

Hvad er ergonomi? Det er læren om hvordan kroppen fungerer under arbejde. Den lære har til formål at vi tilpasser arbejdet til medarbejderen, og ikke medarbejderen til arbejdet. Der bruges viden om arbejdsfysiologi, når man laver en ergonomisk vurdering eller vejledning. Altså viden om hvordan knogler, muskler og led - fungerer og spiller sammen med muskler og nervesystem, når vi bruger kroppen

Der er Danske og internationale ergonomiske standarder for bl.a. design af maskiner og redskaber. Desuden er der retningslinjer for, hvordan man bedst arbejder med fx tunge løft uden at skade ryggen eller planlægger ensidigt belastende arbejde, så belastninger og risiko for skader nedsættes mest muligt. Standarder og vejledninger tager imidlertid sjældent højde for, at mennesker er forskellige. Derfor må de suppleres med ergonomiske tilpasninger på hver enkelt arbejdsplads.

De ergonomiske tilpasninger virker bedst, hvis den enkelte medarbejder selv er med til at planlægge, udarbejde og gennemføre de ergonomiske ændringer.

Pauser, indretning af arbejdspladsen og ergonomisk rådgivning kan være med til at holde medarbejderne sunde og raske.

Med et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan mange skader og smerter undgås. Det handler bl.a. om, at medarbejderne instrueres grundigt, at arbejdet planlægges sådan, at overbelastninger undgås, at der er plads til at arbejde, og at medarbejderne bruger hjælpemidler på den rigtige måde.

 

Gode råd om ergonomi:

 

 1. Indretning
  Indretningen af arbejdspladsen skal være i orden. Der skal være godt indeklima, herunder lys, gode pladsforhold og så vidt muligt indstilleligt inventar.
   

 2. Instruktion
  Som arbejdsgiver har man pligt til at instruere sine medarbejdere i det arbejde der skal laves, så det udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Sørg for at få holdt et kursus, eller lav en struktureret indkøring - gerne som tjekliste.
   

 3. Løft og bæring 
  Planlæg arbejdet, så der skal flyttes og løftes så lidt som muligt. Sørg for at det er muligt at anvende tekniske hjælpemidler og husk at bruge dem. Hvis du er i tvivl, om du kan håndtere en byrde, skal du ikke prøve.
   

 4. Belastende arbejdsstillinger 
  Minimer belastende arbejdsstillinger. Kan de belastende stillinger ikke undgås, bør man variere mellem forskellige arbejdsopgaver.
   

 5. Ensidigt belastende arbejde 
  Gentagne bevægelser og ensidig belastning af bestemte muskelgrupper er særligt hårdt for kroppen. Det samme gælder for arbejde i fastlåste arbejdsstillinger. Sørg for variation i arbejdet, det kan eksempelvis kan være vekslen mellem flere forskellige arbejdsopgaver. 
   

 6. Skub og træk
  Vælg det rigtige tekniske hjælpemiddel, gerne med store luftfyldte hjul med kuglelejer og husk at tage hensyn til underlaget og sørg for ordentlig vedligeholdelse.
   

 7. Planlægning
  Planlæg arbejdet så medarbejderen har mulighed for at tage de pauser der er behov for og variere sine arbejdsstillinger. Når man bliver opmærksom på et område af kroppen, skal man tage en pause. Det skal endeligt ikke nå at gøre ondt, så er der begyndende skade allerede.

Se mere på arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk eller www.arbejdsmiljoviden.dk

bottom of page