top of page

De lavt hængende frugter i arbejdsmiljøet


Arbejdsmiljø er alle de faktorer der kan påvirke dig når du arbejder. Når det er så stort er det svært at finde ud af at begynde at gøre en indsats.

Det vigtigste og mest håndgribelige at få på plads, er imidlertid de fysiske rammer for arbejdet:

- Indretningen

- Indeklima - herunder belysning - Inventar/værktøj

Hvis medarbejderne skal yde optimalt, skal de rigtige rammer være til stede.

Hvis en medarbejder oplever både støj og visuel støj fra kolleger der ofte passerer ham, er hans betingelser for at udføre arbejdet ikke længere optimale. Hvis man lægger lidt blænding fra loftarmaturende og en manglende læselampe oven i, en slidt stol der ikke længere kan indstilles og et indeklima der er på højde med en daggammel madpakke - så kan det være den direkte årsag til at medarbejderne ikke præsterer optimalt.

Lad derfor teambuildingen og LEAN-initiativerne vente og få det helt basale på plads først. Pluk de lavthængende frugter og sørg for for rammerne.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page